Egeden Grup

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürebilir Kalkınma Amaçları Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır.

Tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanır. Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Bizler EGEDEN GRUP olarak bu hedeflerin çalışma alanımızı kapsayan maddelerdeki içeriklerini benimseyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Temiz Su ve Sanitasyon, Eşitsizliklerin azaltılması, Sorumlu üretim ve Tüketim, Sudaki yaşam için Birleşmiş milletlerin bizim alanımızda belirlediği bu maddelerin açılımlarına sitemizde de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu maddelerin her detayıyla ilgili geniş çaplı raporlandırmalarını da sizlerle paylaşacağız.